• Giờ làm việc: T2-T6 08:00 - 18:00
  • Email: kientrucmovic@gmail.com
  • Điện thoại: 0972712688


Thước lỗ ban

nhập kích thước cần tra Thước Lỗ Ban

mm

hoặc cuộn thước lỗ ban phía dưới để tìm cung đẹp

Kéo thước để xem

Thước Lỗ Ban 52.2cm: Khoảng không thông thủy (cửa, cửa sổ...)

Thước Lỗ Ban 42.9cm (Dương trạch): Khối xây dựng (bếp, bệ, bậc...)

Thước Lỗ Ban 38.8cm (Âm phần): Đồ nội thất (bàn thờ, tủ...)

Thước Lỗ Ban 52.2cm: Khoảng không thông thủy (cửa, cửa sổ...)

Độ dài 192 cm thuộc Cung LY TÁN nằm trong khoảng CÔ ĐỘC - XẤU: (Khoảng này gia chủ hao người, hao của, biệt ly, con cái ngỗ nghịch, tửu sắc vô độ đến chết).

Thước Lỗ Ban 42.9cm (Dương trạch): Khối xây dựng (bếp, bệ, bậc...)

Độ dài 192 cm thuộc Cung ĐẠI CÁT (Rất tốt, trăm sự đều hay, may mắn thuận lợi) nằm trong khoảng NGHĨA - TỐT
Khoảng NGHĨA rất tốt cho cổng lớn và cửa nhà bếp, cửa các phòng thông nhau thì không nên.

Thước Lỗ Ban 38.8cm (Âm phần): Đồ nội thất (bàn thờ, tủ...)

Độ dài 192 cm thuộc Cung LỤC HỢP (Hòa hợp gia đạo, mọi việc thuận lợi.) nằm trong khoảng TÀI - TỐT