• Giờ làm việc: T2-T6 08:00 - 18:00
  • Email: kientrucmovic@gmail.com
  • Điện thoại: 0972712688

2. Hình thức kiến trúc nhà vườn 2 tầng mái thái MV1504

 

Mẫu nhà vườn 2 tầng mái thái hiện đại đẹp 120m2

Mẫu nhà vườn 2 tầng mái thái hiện đại đẹp 120m2

Mẫu nhà vườn 2 tầng mái thái hiện đại đẹp 120m2

Mẫu nhà vườn 2 tầng mái thái hiện đại đẹp 120m2

3. Công năng sử dụng nhà vườn 2 tầng mái thái MV1504

Mật bằng mẫu nhà vườn 2 tầng mái thái hiện đại đẹp 120m2

Mật bằng mẫu nhà vườn 2 tầng mái thái hiện đại đẹp 120m2

4. Nội thất trong công trình

Phối cảnh nội thất phòng ngủ

Phối cảnh nội thất phòng ngủ

Phối cảnh nội thất phòng ngủ

Phối cảnh nội thất phòng ngủ

Phối cảnh nội thất phòng ngủ

Phối cảnh nội thất phòng ngủ

Phối cảnh nội thất phòng ngủ

Phối cảnh nội thất phòng ngủ