• Giờ làm việc: T2-T6 08:00 - 18:00
  • Email: kientrucmovic@gmail.com
  • Điện thoại: 0972712688

Có rất nhiều trường phái xem phong thủy nhà ở như trường phái Bát Trạch, trường phái Phi Tinh, trường phái Huyền Không…Mỗi trường phái đều có lý luận và nguyên tắc của mình.

Xem hướng nhà theo bát trạch

Trường phái Bát Trạch trước tiên dùng la bàn xác định hướng nhà, sau đó lấy tọa sơn (hướng gốc – vị trí phương hướng của nhà) làm Trạch mệnh (số mệnh của ngôi nhà). Chia thành 8 Trạch mệnh: Càn, Khảm, Cấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài vì vậy gọi là Bát Trạch.

  • Ngồi hướng Đông (Giáp – Mão – Ất) là trạch Chấn
  • Ngồi hướng Đông Nam (Thìn – Tốn – Tỵ) là trạch Tốn
  • Ngồi hướng Nam (Bính – Ngọ – Đinh) là trạch Ly
  • Ngồi hướng Tây Nam (Mùi – Khôn – Thân) là trạch Khôn
  • Ngồi hướng Tây (Canh – Dậu – Tân) là trạch Đoài
  • Ngồi hướng Tây Bắc (Tuất – Càn – Hợi) là trạch Càn
  • Ngồi hướng Bắc (Nhâm – Tý – Quý) là trạch Khảm
  • Ngồi hướng Đông Bắc (Sửu – Cấn – Dần) là trạch Cấn

Bát trạch chia ra làm hai loại: Đông tứ trạch và Tây tứ trạch

– Đông tứ trạch bao gồm các trạch sau: Chấn, Tốn, Ly, Khảm ứng với các hướng là Đông, Đông Nam, Nam và Bắc.

– Tây tứ trạch bao gồm các trạch sau: Càn, Khôn, Cấn, Đoài ứng với các hướng là Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc và Tây.

Dùng “Bát Trạch” để đoán vận dương trạch, chủ yếu xem tọa sơn của nhà có phối hợp với cửa, chủ, bếp hay không.

Thí dụ tọa sơn của ngôi nhà bạn đang ở thuộc Đông tứ trạch (tức trạch Chấn – Tốn – Ly – Khảm) mà cửa, chủ phòng (phòng chính hoặc phòng ngủ chủ nhà) đều đặt ở Tây tứ trạch, còn bếp mặt hướng về Tây tứ trạch, phong thủy ngôi nhà của bạn sẽ rất xấu. Còn nếu cửa, cổng, chủ phòng đều ở Đông tứ trạch, bếp hướng Đông tứ trạch, phong thủy của nhà bạn ở rất tốt, gọi là thượng đại cát.

Trong Bát Trạch có 8 sao thể hiện tính chất cát – hung:

– Tứ cát tinh:    + Sinh Khí (Đại cát)

+ Thiên Y (Thượng cát)

+ Diên Niên (Trung cát)

+ Phục Vị (Tiểu cát)

– Tứ hung tinh: + Tuyệt Mệnh (Đại hung)

+ Ngũ Quỷ (Thượng hung)

+ Họa Hại (Trung hung)

+ Lục Sát (Tiểu hung)

Sắp xếp thứ tự 8 sao trên có rất nhiều quan điểm, nhưng có một nguyên tắc phải tuân theo. Đó là, nếu Tây tứ trạch gặp Đông tứ trạch là hung tinh. Nội dung Cửu tinh chế phục:

Sinh Khí giáng Ngũ Quỷ

Thiên Y chế Tuyệt Mệnh

Diên Niên yểm Lục Sát

Phục Vị yên Họa Hại

Nguyên lý chế khắc này được người xưa vận dụng để khắc phục những hướng hung tinh đem lại. Ví dụ nhà ở phạm phương Ngũ Quỷ, nên để miệng bếp quay sang hướng Sanh Khí có thể hoán cải phần nào. Phạm Tuyệt Mệnh quay bếp sang hướng Thiên Y, phạm Lục Sát chọn hướng bếp Diên Niên…

Xem hướng nhà bếp theo Bát Trạch

Những phương vị mà Tây tứ trạch mệnh kiêng thì lại hợp với Đông tứ trạch mệnh và ngược lại. Ứng với con người có 4 mệnh và trạch theo tuổi.

Càn trạch hoặc Càn mệnh

Đối với gia chủ thuộc mệnh này thì nên đặt bếp tọa Đông và nhìn về hướng Tây là tốt nhất bởi như vậy sẽ tuân theo nguyên tắc “tọa hung hướng cát”, tức bếp tọa Ngũ quỷ quay về Thiên y se giúp gia đình gặp nhiều may mắn, hạnh phúc, tiến bộ về công danh, tài lộc. Tiếp đến là bếp tọa Đông Nam và nhìn về Tây Bắc có nghĩa là tọa cung Họa hại và nhìn về cung Phục vị giúp gia đình luôn được bình an, hòa thuận.

Đoài trạch hoặc Đài mệnh

Gia chủ thuộc mệnh này thì hướng bếp tốt nhất đó là tọa tại Đông Nam nhìn về hướng Tây Bắc, tức tọa lục sát và nhìn về hướng sinh khí, thích hợp với nguyên tắc tọa hung hướng cát mang đến những điều tốt lành cho gia đình, tiến bộ nhanh chóng và thịnh vượng. Hoặc có thể đặt bếp tọa hướng Đông và nhìn về hướng Tây, có nghĩa là tọa phương vị Tuyệt mệnh nhìn về phương vị Phục vị tạo nên sự hòa thuận cho gia đình, sức khỏe tốt và không mắc nhiều bệnh tật.

ấn trạch hoặc Cấn mệnh

Bếp tốt nhất cho gia chủ thuộc mệnh này là đặt tọa hướng Đông Nam và nhìn về hướng Tây Bắc, như vậy tức là tọa Tuyệt mệnh nhìn về Thiên y, thích hợp với nguyên tắc tọa hung hướng cát sẽ giúp cho gia chủ dồi dào về tiền bạc, khang ninh, tuổi thọ cao.

Khôn trạch hoặc Khôn mệnh

Với gia chủ mệnh này thì hướng đặt bếp tốt nhất là tọa Đông và nhìn về hướng Tây, tức tọa Họa hại và nhìn về hướng Thiên y, thích hợp với quan niệm phong thủy “tọa hung hướng cát” mang lại nhiều điều tốt lành, của cải chảy vào nhà, giàu có về tiền bạc, sống lâu trăm tuổi. Ngoài ra, có thể đặt bếp Đông Nam và nhìn về hướng Tây Bắc, có nghĩa là tọa Ngũ Quỷ và nhìn về Diên Niên sẽ giúp gia đình được hòa thuận, hạnh phúc và an khang.